Aydınlatma Metni

Otium Otelcilik Tur. Tic. A.Ş.  (“Şirket”) olarak otel hizmetlerimizi misafirlerimize en iyi şekilde sunmak amacıyla misafirlerimizin kişisel verilerini Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlemekteyiz.

Bu formda yer alan kimlik, iletişim, hukuki işlem, finans, müşteri işlem, fiziki mekan güvenliği, pazarlama ve hukuki işlem verilerinizi
Şirket olarak 
(i) Sizlerle aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası, 
(ii) Müşterilerimize ve misafirlerimize en iyi şekilde hizmet vermek ve müşteri memnuniyeti sağlamak;
(iii) Müşterilerimizin şikayet, öneri, rica ve taleplerini incelemek ve değerlendirmek;
(iv) Otelimizde gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak;
(v) Kimlik Bildirme Kanunu ve ilgili mevzuat dahil yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek;
(vi) Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlere e-posta, mesaj, bülten, sair yayınlarınelektronik ileti gönderilmesi,
(vii) Pazarlama faaliyetlerimizin ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerimizin yürütülmesi,
(viii) Kaynakların verimli kullanımı, hizmetlerimizin kalitesinin gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi, güvenliğinizin sağlanması gibi Şirketimizin operasyonlarının güvenliğinin ve etkinliğinin temini ile ve
(ix) Şirket’in, Şirket çalışanlarının ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda Şirket’ın savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme amaçları dahilinde toplamakta ve işlemekteyiz.

Şirket olarak aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz;
(i) Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, medeni hal, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet, kimlik belgesinde veya ehliyet fotokopisinde yer alan diğer bilgiler dâhil kimlik bilgileriniz,
(ii) İkamet bilgisi ve adres bilgisi ve konum bilgisi dâhil lokasyon bilgileriniz,
(iii) E-posta, ev ve iş telefon numarası, cep telefonu numarası dâhil iletişim bilgileriniz, 
(iv) Kredi kartı – banka hesap bilgileri vb. finansal bilgileriniz,
(v) Tesis bünyesinde meydana gelen olaylara dair tutanaklarda yer alan olay tespiti bilgileriniz,
(vi) Talep ve şikâyet bilgileri, kullanılan/alınan ürün/hizmet bilgisi gibi müşteri işlem bilgileriniz,
(vii) Geçmiş ürün/hizmet alımı bilgileriniz ve anket sonuçları dâhil pazarlama bilgileriniz,
(viii) Yiyecek-içecek seçimi, oda tipi gibi tercihleriniz,
(ix) IP adresi ve erişim kayıtları bilgileri dâhil işlem güvenliği bilgileriniz,
(x) Geçmiş seyahat bilgileriniz, araç plakanız,
(xi) Alerji durumu, kronik rahatsızlıklar ve engellilik durumu dâhil önemli sağlık bilgileri, bulaşıcı hastalık bilgileri ve bunlara ilişkin test sonuçları,
(xii) CCTV dâhil görsel ve işitsel kayıtlarınız

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, bu fiziki form üzerinden toplanacak açık rızanızın varlığı halinde veya; 
(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii) Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması,
(iii) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunlu olması,
(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v) Meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde
(i) Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim)gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere,
(ii) İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız  iş ortakları, yükleniciler ve hizmet sağlayıcılara,
(iii) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına,
(iv) İş faaliyetlerimizin yürütülebilmesi adına destek aldığımız Grup Şirketlerimize,
(v) Yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinize ilişkin KVK Kanunu’nun 11. maddesine kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Güzeloba Mah. Havaalanı Cad. 2171 Sok. Lara İş Merkezi No: 2/5 Muratpaşa / ANTALYA - TÜRKİYE adresine veya kvkk@sevenseashotels.com adresinden bize iletebilirsiniz.