Franchise & Management

Franchise & Management

Franchise & Management

Otel franchise sistemi, günümüzdeki rekabetçi konaklama sektöründe başarılı olmak isteyen girişimciler için çekici bir seçenektir. Güçlü bir marka, operasyonel destek ve küresel erişim, başarılı bir otel işletmesi için önemli faktörlerdir.

Yenilikçilik ve müşteri memnuniyetine odaklanmak, otel franchise işletmecilerini sektörde öne çıkaran anahtar unsurlardır. Sizde bu alanda Coral Group Hotels altında yer alan markalar ile gücünüzü artırmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İletişime Geç
 
Franchise
 

Kalite Yönetimi

Coral Group Hotels olarak, yüksek müşteri memnuniyetinin misafir sadakatini, misafir sadakatinin de rekabet avantajını beraberinde getirdiğine inanıyoruz

Coral Group Hotels'in değişmez hedefi, yönetim sistemleri ve araçları ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, ürün ve hizmet sunmaktır. yüksek kalite standartlarında hizmet vermek ve maksimum müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda Coral Group Hotels, kurulduğu günden bu yana kalite yönetim sistemlerini oluşturmuştur. kurmakta ve bu sistemleri sürekli olarak geliştirmektedir.

Coral Group Hotels, kalite yönetim sistemini ISO 45001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklilikleri doğrultusunda oluşturmuştur. Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 10002 - Kalite Yönetimi - Müşteri Memnuniyeti ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri.

Coral Group Hotels, bu alandaki deneyim ve bilgi birikimini iş ortakları ile paylaşarak ortak hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağına inanmaktadır.

Daha Fazla Oku
 
Management Systems
Quality Management System

Sağlık & Güvenlik Gereksinimleri

Coral Group Hotels, iş ortaklarına ana hizmet süreçlerine ilişkin gereklilikleri sağlamanın yanı sıra Şikayet Yönetimi, Tazminat Yönetimi, Online İtibar Yönetimi, Misafir Memnuniyeti Ölçümü, Su Güvenliği, Gıda Güvenliği, Genel Güvenlik alanlarında rehber dokümanlar ve standart operasyon prosedürleri sunmakta ve bu alanların bazılarında yerinde denetim ve raporlama hizmeti vermektedir Daha Fazla Oku
Quality Management System

Şikayet Yönetimi

Coral Group Hotels, iş ortaklarına şikayetleri ele alma süreci ile ilgili ISO 10002 standardını temel alan standart operasyon prosedürleri sunmanın yanı sıra, Coral Travel Group bünyesindeki tur operatörleri tarafından iletilen şikayetleri düzenli olarak raporlamakta ve en çok şikayet alınan alanların belirlenmesine destek olmaktadır. Daha Fazla Oku
Quality Management System

Ücret Yönetimi

Coral Group Hotels, ürün ve hizmetlerini sözleşmelerde, kataloglarda, reklamlarda, acente web sitelerinde, resmi web sitelerinde ilan edildiği şekilde ve yasal gerekliliklere harfiyen uyarak misafirlerine sunmayı taahhüt eder. Coral Group Hotels, iş ortaklarından da bu gerekliliklere titizlikle uymalarını bekler. Misafirlerin, ürün/hizmet teslim süreçlerindeki bir eksiklik veya kusurdan dolayı, bedelini ödedikleri ürünü/hizmeti taahhüt edildiği şekilde alamamaları durumunda; Coral Group Hotels, iş ortaklarından bu durumları konaklama sonrası olası bir tazminat talebi olarak ele almalarını ve misafir memnuniyetini sağlayacak şekilde konaklama bitmeden çözmelerini bekler. Coral Group Hotels, iş ortaklarından standart operasyon prosedürleri doğrultusunda misafirlerine gerekli telafileri sağlamalarını bekler. Daha Fazla Oku
Quality Management System

Online İtibar Yönetimi

Coral Group Hotels tarafından gerçekleştirilen anketlerde misafirlere oteli tercih etmelerindeki ana nedenler soruluyor ve ankete katılan misafirlerin %47'si "Online Yorumlar "ın tercihlerinde en önemli etken olduğunu belirtiyor. Bu sonuç, Coral Group Hotels ve iş ortakları için yeni fırsatlar getirirken, aynı zamanda yeni sorumluluklar anlamına da geliyor. Coral Group Hotels, iş ortaklarına bu alanda pazarlama desteği sağlamakta ve standart operasyon prosedürlerini dokümante etmektedir. Coral Group Hotels, iş ortaklarından bu alanda çalıştıkları hizmet sağlayıcılarla sözleşme yapmalarını beklemektedir. Daha Fazla Oku
Quality Management System

Misafir Memnuniyet Ölçümü

Misafir memnuniyetinin ölçülmeden geliştirilemeyeceğine inanan Coral Group Hotels, misafir memnuniyeti ölçümü konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Coral Travel Group bünyesindeki tur operatörlerinden topladığı anketleri düzenli olarak raporlamaktadır. Coral Group Hotels, bu misafir memnuniyeti ölçümlerine dayanarak iş ortaklarına da iyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesi konusunda destek veriyor. Coral Group Hotels, iş ortaklarından bu alanda çalıştıkları hizmet sağlayıcıları ile sözleşme yapmalarını beklemektedir.Daha Fazla Oku
Quality Management System

Su Güvenliği

Coral Group Hotels, Avrupa Legionella Enfeksiyonları Çalışma Grubu (EWGLI) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak Legionella enfeksiyonlarının ortaya çıkmasını önlemek için önlemler ve acil durum prosedürlerini içeren rehber dokümanlar ve standart işletim prosedürleri sunmaktadırDaha Fazla Oku
Quality Management System

Gıda Güvenliği

Coral Group Hotels, iş ortaklarından gıda güvenliği ile ilgili üretim ve sunum süreçlerini ve tesis altyapısını Uluslararası Gıda Standartları'na uygun olarak düzenlemelerini beklemekte ve bu süreçler için yerinde denetim ve raporlama hizmeti vermektedir. Coral Group Hotels, iş ortaklarına CODEX Alimentarius standartlarını (CXC 1-1969 ve CAC/RCP 39- 1993) temel alan rehber dokümanlar ve standart operasyon prosedürleri sunmaktadır. Daha Fazla Oku
Quality Management System

Genel Güvenlik

Coral Group Hotels, iş ortaklarından sorumluluk alanlarındaki kişilerin (misafirler, çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler vb.) sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almalarını ve olaylara uygun müdahale yöntemlerini içeren bir güvenlik sistemi oluşturmalarını bekler. Coral Group Hotels, iş ortaklarına bu alanda rehber dokümanlar ve standart operasyon prosedürleri sunmaktadır. Daha Fazla Oku

Tamamlayıcı Hizmetler

Quality Management System

Satış ve Pazarlama

- Tüm ODEON Tours / Coral Travel iştirakleri ile sözleşme imzalanması şartıyla satış desteği
- Satış performansı izleme
- Acenteler için çalışma turları
- Ajans atölye çalışmaları
- Seyahat fuarları, Roadshowlar
- Marka tanıtım materyalleri
- Blogger işbirlikleri
- İş kahvaltısı organizasyonları
- Tur operatörlerinin kendi web sitelerinde web banner tanıtımı
- E-posta pazarlama ve bültenler
- Dijital ve basılı marka katalogları
- Popüler mecralarda online marka reklamları
- Web Seminerleri
- Sosyal medya resmi marka hesapları içerik yönetimi
- Türkiye genelinde açık hava afişleri/direk reklamları
Daha Fazla Oku
Quality Management System

Satış Ağı

Amacımız, iç ve dış iletişim kanallarıyla büyük satış ağımızı en yüksek seviyeye çıkarmaktır.
Hedefimiz, iç ve dış iletişim kanallarıyla geniş dağıtım ağımızı en üst düzeye çıkarmaktır.
Ana pazarlarımızda tur operatörlerinin güçlü satış stratejileri ve kendi ve ortak ajanslarımızın satış ağı etkin sonuçlar elde etmek için oluşturulmuştur.
Ayrıca, satış gücümüze saygın ve güçlü diğer tur operatörleri ve mevcut uluslararası işbirlikleri aracılığıyla destek sağlama olasılığı bulunmaktadır.
Daha Fazla Oku
Quality Management System

Konsept Geliştirme

Coral Group Hotels, en yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti oluşturmayı amaçlayan özenle geliştirilmiş konseptler oluşturur. Daha Fazla Oku
Quality Management System

Eğitim ve Geliştirme

Coral Group Hotels, uzun vadeli rekabet avantajı sağlayan anahtar faktörünün kurumsal kültür olduğunun farkındadır ve bu kültürü oluşturanın çalışanları olduğu bilinciyle hareket eder. Hedeflerimize ulaşmak için, çalışanlarımızdan en değerli desteği alırız ve çalışanlarımızın yetkinlik düzeylerini ve katılımlarını artırmak için eğitimler düzenleriz ve gerekli kaynakları sağlarız.

Coral Group Hotels, hizmet sektörünün temel unsuru olan çalışanların bu kültürü yarattığının farkındadır ve iş ortaklarının çalışanlarını hizmet kalitelerini standart gereksinimlerle uyumlu hale getirmek için gerekli eğitimleri almalarını bekler.

Coral Group Hotels, "Eğitmen Eğitimi", "Hizmet Kültürü", "Şikayet Yönetimi" gibi eğitim konularını içeren eğitimler sunar ve iş ortaklarının kendi eğitim planlarını oluşturmasını ve çalışanlarını standart işletme prosedürlerine dayalı olarak eğitmelerini bekler.

*Eğitim konuları ülkeye, otelin özelliklerine ve alt markasına göre değişebilir.
Daha Fazla Oku
Quality Management System

Sürdürülebilir Turizm

Turizm sektörünün, doğal kaynaklardan en çok faydalanan sektörlerden biri olması nedeniyle çevresel değerleri ve yaşam koşullarını korumak ve geliştirmek için rol alması gerektiğine inanıyoruz. Toplumla bütünleşme ve sosyal sorunların çözümüne katılma çalışmalarımızın turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Coral Group Hotels, 2010 yılında Marvida Family Eco'nun Travelife sertifikası ile sürdürülebilir turizm faaliyetlerine başlamıştır. Takip eden yıllarda, Coral Group Hotels bünyesindeki tüm tesisler, Travelife sertifikasyon sistemi kapsamına alınmış ve sistemdeki en yüksek seviye olan "Altın" seviyesinde sertifikalar almıştır. Küresel Sürdürülebilir Turizm Kriterleri'nin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından yayımlanmasının ardından, Coral Group Hotels bünyesindeki tüm tesisler, Kasım 2022'de üçüncü aşama seviyesinde sertifikalar almıştır.
Coral Group Hotels, faaliyetleriyle ilgili olarak uluslararası alanda kabul edilen tüm insan haklarına saygı göstermeyi ve bu bağlamda tüm mevzuata ve anlaşmalara uymayı taahhüt eder. Bu doğrultuda, ırk, renk, cinsiyet, din, düşünce, yaş, sosyal ve medeni durum, aile kökeni, fiziksel veya zihinsel engellilik ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin tüm misafirlerimizi ve çalışanlarımızı eşit şekilde davranmayı göreve edinmiş durumdayız.
Coral Group Hotels, çeşitli hayır kampanyalarına katılır ve sponsorluklar, bağışlar ve yardım gibi desteklerle yerel sosyal projeleri destekler. Bu faaliyetleri yürütürken uluslararası çocuk hakları politikaları takip edilir ve kültürel mirasın korunmasında rol alınır.
Coral Group Hotels, bu alandaki deneyimlerini iş ortaklarıyla paylaşarak turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağına inanır.
Daha Fazla Oku
Quality Management System

Güvenlik ve Danışmanlık

Odeon Güvenlik ve Danışmanlık (OGD) Müşteri dostu ve yüksek kaliteli özel güvenlik ve danışmanlık hizmetlerine artan ihtiyaca yanıt olarak, OGD Güvenlik 2005 yılında kurulmuş olup o zamandan beri Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001-2000) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS-18001) belgelerine sahip bir özel güvenlik firması olarak faaliyet göstermektedir.
Hizmetler ve Faaliyetler:
• Güvenlik projeleri ve danışmanlık hizmetleri
• Özel güvenlik ve benzeri organizasyonlar
• Turistik tesisler
• Alışveriş merkezleri
• İş merkezleri
• Festivaller
• Sergiler
• Konserler
• Ticaret fuarları
• Tatil köyleri
• Oteller / Moteller
Daha Fazla Oku

İletişim Formu